Demokratická škola Košice

Experimentálne chceme vytvoriť demokratickú školu typu Summerhill / Sudbury Valley.

Formálne pôjde o skupinu maximálne 30 oficiálne doma vzdelávaných detí a predškolákov vo veku 3 až 16 rokov. V SR funguje na týchto princípoch trnavská skupina svetoskola.sk, v Česku (a výrazne odlišnom legislatívnom prostredí) fungujú pražská donumfelix.cz, brnenská jezekbezklece.cz a liberecká svobodnaskola.org, ďalšie v blízkosti sú takmer všetkých väčších mestách celej Európy www.eudec.org/Member+Schools . Ďalšie informácie o tomto type škôl: inovativnivzdelavani.cz/inovativni-proudy/svoboda-uceni alebo is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120211796 .

 

KEDY:
spustenie od septembra 2019 (najskorší termín) alebo septembra 2020 (najneskorší termín)

KDE:
Ťahanovská 74, Košice, tahanovskazahrada.sk

KTO:
Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Lenka Mazáková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911 157 038
Projekt podporuje aj firma 247.sk, ktora si touto vetou robi reklamu :)

 

O NÁS:
Sme Juraj a Lenka, rodičia dvoch (čochvíľa troch) synov, pre ktorých chceme niečo iné, ako ponúka náš súčasný školský systém a radi by sme to ponúkli aj ďalším záujemcom. Lenka je vzdelaním a praxou učiteľka materskej školy, základnej školy pre 1.-4. ročník a špeciálny pedagóg zameraný na nápravy porúch učenia a správania. Štúdium: PaedDr., UNIPO, Prešov, 2007-2012. Prax v trvaní 5 rokov zahŕňala pozície učitel 1. st. ZŠ, špec. pedagóg v ZŠ a poradni (CŠPP Bocatiova, Košice). Juraj je vzdelaním inžinier informatiky z TUKE, má doplňujúce pedagogické štúdium a 5 rokov pedagogickej praxe; živí sa vedením rodinnej firmy 247.sk v oblasti IT a účtovníctva.

 

CIELE VZDELANIA:
Ponúknuť spôsob a priestor pre vzdelávanie podľa nášho najlepšieho vedomia, svedomia, skúsenosti a vedeckých poznatkov. V slobode a pri zachovaní vnútornej motivácie a túžby dieťaťa učiť sa spôsobom a tempom jemu vlastným chceme ponúknuť rozličné vzdelávacie modely a postupy.

 

AKÉ DETI SÚ U NÁS VÍTANÉ:
Všetky vo veku približne 3 až 16 rokov, slovenčina nie je podmienkou (dohovoríme sa aj v angličtine a nemčine). Chceme vytvoriť priestor aj deťom, ktoré "nezapadajú do systému", možno (by) boli odmietané, stigmatizované, nepochopené a pod. Podkladáme za prínosnú pre obe strany aj integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Skúsenosti iných ukazujú, že tento typ vzdelávania (demokratická škola) nemusí byť vhodný pre všetky deti a zvlášť nie pre všetkých rodičov.

 

SPÔSOBY VZDELANIA:
Máme absolvované kurzy a našim sprievodcom (učiteľom) odporučíme Hejného matematiku, písmo Commenia Script, splývavé čítanie Sfumato a informatiku s Emilom. Absolvovali sme bilingválne štúdiá a angličtina bude nenútene prítomná vo forme bežných rozhovorov, kníh a samozrejme internetu. Pokladáme za dobrú prítomnosť mužov v priamej práci s deťmi a pobyt detí v prírode a exteriéri v zmysle lesných škôlok. V podobe učebných pomôcok alebo aktivít predpokladáme aj prvky montessori, waldorfskej a intuitívnej pedogogiky. Všetko tu uvedené je v zmysle dostupnej ponuky a prehľadu sprievodcov - dieťa si môže zvoliť vlastný spôsob a postup učenia sa nejakej oblasti, skúsime mu vyjsť v ústrety. Vlastnú a priamu skúsenosť dieťaťa pokladáme za najlepší spôsob kontaktu (neustále sa vzdelávajúceho) dieťaťa so svetom.

 

VÝSTUPY VZDELANIA:
Z povahy demokratického vzdelávania vyplýva nepriame zameranie na získavanie sociálnych zručností detí, podporu zdravého emocionálneho vývinu, výchovu k zodpovednosti za vlastný život i spoločnosť a slobodnému profilovaniu sa dieťaťa podľa jeho daností a záujmov. Záleží nám aj na kognitívnom rozvoji detí, avšak podľa individuálneho tempa a (mo)mentálneho nastavenia každého dieťaťa, čo znamená, že nie vždy budú napĺňať tabuľky pri preskúšaniach v kmeňovej ZŠ. Pokladáme za hodnotnejší výstup v podobe sebavedomého a uvedomelého človeka než dobré známky na vysvedčení.

 

SÚSTAVA ŠKÔL V SR A VYSVEDČENIA:
Deti v predškolskom veku budú bez formálneho pričlenenia do školského systému SR. Deti vo veku 1. stupňa ZŠ budú pravdepodobne zapísané na domácom vzdelaní v bežnej kmeňovej základnej škole, ktorú si môže rodič zvoliť sám, resp. budeme mu odporúčať nami dohodnutú ZŠ (zatiaľ nemáme), kam sa každý polrok chodí na preskúšanie. Na základe preskúšania dostane riadne vysvedčenie, s ktorým môže byť kedykoľvek zaradené do bežného systému vzdelania v SR. V prípade starších detí (vek 2. stupňa ZŠ, ale je možné použiť to i pre mladšie) bude riešením pravdepodobne zápis na školu v zahraničí, kde je domáce vzdelávanie legálne aj na druhom stupni. Bez formálnych problémov je možné zaradiť sa späť do systému, nastúpiť na osemročné gymnázium alebo strednú školu podľa schopností daného dieťaťa. Je možné, že ak sa v SR výraznejšie zmení legislatíva, pokúsime sa o zaradenie školy do siete, z čoho vyplynie aj čiastočné financovanie z ministerstva školstva.

 

UČITELIA, SPRIEVODCOVIA A ĎALŠÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY:
Chceme sprievodcov (učiteľov), ktorí chcú učiť naplno a byť tu pre deti v slobodnejšom prostredí bez byrokracie. Za nenahraditeľné pokladáme odborné zázemie a kompletný poradenský servis (špeciálny pedagóg, psychológ, garant domáceho vzdelávania) dostupné deťom, rodičom i zamestnancom školy. Hľadáme preto odhodlaný tím nadšencov, odborníkov a rodičov. Sme si vedomí toho, že sme boli, žiaľ, vychovaní a vzdelávaní nedemokratickými spôsobmi, a aj preto budeme robiť mnohé chyby a učiť sa za pochodu. Veríme, že priznanie chýb a ospravedlnenie budú hlavne dobrým príkladom pre deti a možnosť robiť veci lepšie spoločne s nimi - i Vami ;).

 

Otázky pre Vás

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť

Informácie Miestneho úradu:

 • Piatok a sobota boli Dňami pre sídlisko

  Sídlisko Ťahanovce Jun 1, 2020 | 08:46 am

  V rámci koncepcie  dobrovoľníctva, ktorú do mestskej časti prinieslo nové vedenie mestskej časti, sa už druhý rok na sídlisku Ťahanovce organizujú firemné dobrovoľnícke dni pracovníkov miestneho úradu a hromadné brigády na zber odpadkov a očistu[…]

 • Deň pre sídlisko bude 30. mája

  Sídlisko Ťahanovce May 25, 2020 | 11:46 am

  V sobotu 30. mája 2020 sa uskutoční dobrovoľnícke podujatie s názvom Deň pre sídlisko. Je to brigáda dobrovoľníkov z radov obyvateľov, dobrovoľníckych skupín a združení, ktorým záleží na čistote a vzhľade mestskej časti. Všetci, ktorí[…]

 • Oznam pre dôchodcov ku kompenzácii výdavkov na stravu počas koronakrízy

  Sídlisko Ťahanovce May 21, 2020 | 15:03 pm

  Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce oznamuje dôchodcom s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorí majú záujem o poskytnutie finančných príspevkov mesta Košice na kompenzáciu časti nákladov na stravu v mesiacoch apríl – jún 2020, aby sa už[…]

 • Ihrisko Hrady ešte nie je otvorené

  Sídlisko Ťahanovce May 21, 2020 | 13:31 pm

  Nedávno vybudované ihrisko Hrady na Varšavskej ulici stále nie je otvorené. Napriek tomu, že na ňom prebiehajú dokončovacie práce a je oblepené páskou, mnohí nedočkavci ho už veselo užívajú. Dôsledkom  nerešpektovania zákazu je poškodený hrací[…]

 • Pri riešení parkovania chce mesto so starostom spolupracovať

  Sídlisko Ťahanovce May 18, 2020 | 10:26 am

  Na základe otázky  starostu mestskej časti Miloša Ihnáta na zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde sa pýtal, aká by mala byť forma jej súčinnosti  pri riešení otázky parkovania, zástupcovia referátu parkovania mesta Košice a Útvaru hlavného architekta[…]

 • Ďalší lov diviakov okresný úrad nepovolil

  Sídlisko Ťahanovce May 13, 2020 | 13:25 pm

  Téma diviaky je aj v súčasnosti veľmi aktuálna, pretože ich počet narástol a obyvatelia ich často stretávajú hlavne za Americkou triedou smerom k Magnezitárskej ulici. Z tohto dôvodu sa stretol dnes 13.5.2020 starosta mestskej časti[…]

 • Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity rokoval so starostom o Majetkári

  Sídlisko Ťahanovce May 7, 2020 | 13:03 pm

  Mestskú časť dnes 7.5.2020 navštívili zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Spolu so starostom mestskej časti Milošom Ihnátom a prednostkou miestneho úradu Beátou Zemkovou sa rozprávali o budúcej spolupráci a formách pomoci pre marginalizované[…]

 • Rokovania s INMEDIA o parkovacích miestach sú v ďalšom štádiu

  Sídlisko Ťahanovce Apr 27, 2020 | 10:00 am

  V kancelárri starostu mestskej časti v pondelok 27.4.2020 prebehlo rokovanie mestskej časti a spoločnosti INMEDIA, ktorá má záujem vybudovať prisľúbených 16 parkovacích miest na sídlisku Ťahanovce, dohodnutých pri súhlase s umiestnením stavby spoločnosti INMEDIA v[…]

 • Starosta rokuje o odstraňovaní posypového materiálu

  Sídlisko Ťahanovce Apr 24, 2020 | 10:17 am

  Starosta mestskej časti Miloš Ihnát sa v piatok 24.4.2020 stretol so zástupcami Kosit-u, s ktorými prerokoval postup pri zabezpečení odstraňovania posypového materiálu z komunikácií (predovšetkým z parkovísk), ktorý bol počas zimnej sezóny použitý na údržbu.

 • Pripravujú zjednosmernenie Čínskej ulice

  Sídlisko Ťahanovce Apr 23, 2020 | 15:29 pm

  Starosta mestskej časti Miloš Ihnát dnes 23.4.2020 rokoval s veliteľom stanice mestskej polície Ťahanovce Petrom Geršákom, poslancom Branislavom Jurom a odbornými zamestnancami oddelenia rozvoja miestneho úradu o ďalších možnostiach zjednosmerňovania ulíc na sídlisku Ťahanovce tak,[…]

Spolupráca

 

Ponúkame priestor pre spoluprácu všade tam kde to má logiku a zmysel. Stačí nám napísať cez formulár kliknutím na tlačítko "Napísať správu".

Kontakty

Sídliskotahanovce.sk

Tel.: +421 950 720 554
 

Napíšte nám správu. Kontaktné údaje zadávajte iba v prípade, že od nás požadujete odpoveď.

Prosím zadajte Vaše meno
Prosím zadajte telefónne číslo
Prosím zadajte Vašu emailovú adresu Emailová adresa je neplatná!
Prosím napíšte správu!
Copyright © 2018 Sidliskotahanovce.sk. Všetky práva vyhradené. Created by Joomdev and Virtualnekosice.sk.